Klęska wielokulturowości w USA! Jaka płynie z tego lekcja dla Polski?

Czy wielka amerykańska różnorodność zakończyła się niepowodzeniem? Czy multikulturalizm jest pozytywnym zjawiskiem, czy też więcej dobrego wynika w jednokulturowych państwach?

Read More