Biden: “Nikt nie powinien iść do więzienia za zażywanie narkotyków”.

Screen: CNN Prezydent Joe Biden, wczoraj 16 lutego, podczas sesji pytań i odpowiedzi w Milwaukee,

Read More