Pierwsze decyzje w prezydenturze Bidena! Co na to republikanie?

Foto: Twitter/@InaugurationBiden

Pierwszego dnia prezydentury, Joe Biden ma podpisać 17 aktów wykonawczych – 15 będzie zarządzeniami wykonawczymi, z których część zmieni decyzje podjęte przez jego poprzednika, prezydenta Donalda Trumpa.

Działania wykonawcze zmienią reakcję USA na pandemię COVID-19 i spróbują złagodzić pewne obciążenia finansowe Amerykanów wynikające z pandemii. Ale inne działania wykonawcze bezpośrednio dotyczą i cofają działania prezydenta Trumpa w zakresie środowiska, imigracji, spisu ludności w USA i zmian w przepisach.

Biden podpisze działania wykonawcze w Gabinecie Owalnym w środę po południu czasu amerykańskiego – całą listę pierwszych 15 decyzji zamieszczamy poniżej:

– powrót do porozumienia klimatycznego z Paryża;

– przedłużenie wstrzymania poboru kredytów studenckich;

– wycofanie zgody dla rurociągu Keystone XL;

– powrót tj. wstrzymanie wychodzenia z WHO;

– przedłużenie wstrzymania eksmisji;

– zniesienie MuslimBan;

– tymczasowe wstrzymanie dzierżawy Arktyki pod eksploatację gazu i ropy;

– nakaz brania pod uwagę równości rasowej przy tworzeniu federalnych polityk;

– obowiązek masek na ziemiach i budynkach federalnych oraz przez pracowników i kontraktorów;

– stworzenie funkcji koordynatora d/s COVID-19 odpowiedzialnego bezpośrednio przed prezydentem;

– EO d/s przeglądu działań srodowiskowych w ostatnich 4 latach oraz ich zaostrzenia (standardy paliwowe etc.);

– uchylenie EO Trumpa w/s surowej egzekucji przepisów migracyjnych na granicach;

– zatrzymanie budowy muru na granicy z Meksykiem, w tym zakończenie stanu wyjątkowego, który umożliwiał pomijanie przepisów środowiskowych i innych przy budowie;

– przedłużenie DED czyli prezydenckiego wstrzymania deportacji Liberyjczyków do 30 czerwca 2022 (dziś DED prezydent Trump objął Wenezuelczyków);

– EO w/s etyki, transparentnosci i zasad pracy ex-lobbystów w administracji.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.